Sort by Sort by

DURARARA!! SAIKA-HEN

DURARARA!! SAIKA-HEN 1

3,87

€4,30

Durarara!! Saika-Hen 1
13x18, B, 192 pp, b/n e col.
Autori: Ryohgo Narita, Suzuhito Yasuda, Akiyo Satorigi

DURARARA!! SAIKA-HEN 2

3,87

€4,30

Durarara!! Saika-Hen 2
13x18, B, 176 pp, b/n e col.
Autori: Ryohgo Narita, Suzuhito Yasuda, Akiyo Satorigi

DURARARA!! SAIKA-HEN 3

3,87

€4,30

Durarara!! Saika-Hen 3
13x18, B, 208 pp, b/n e col.
Autori: Ryohgo Narita, Suzuhito Yasuda, Akiyo Satorigi