WITCHBLADE TAKERU

WITCHBLADE TAKERU 1

Categoria: WITCHBLADE TAKERU

3,87

€4,30

Witchblade Takeru 1
13x18, B, 192 pp, b/n
Autori: Yasuko Kobayashi, Kazasa Sumita

WITCHBLADE TAKERU 2

Categoria: WITCHBLADE TAKERU

3,87

€4,30

Witchblade Takeru 2
13x18, B, 208 pp, b/n
Autori: Yasuko Kobayashi, Kazasa Sumita